HEBREW עברית


ינדיגוקינדאראן


ילדי אינדיגו -


קשיים בלמידה, או אבולוציה אנושית?


ילדי אינדיגו (Indigo Children) הוא כינוי שנטבע על ידי ננסי אן טאפ, לקבוצה של ילדים בעלי מאפייני התנהגות ותכונות אופי משותפות וייחודיות, שהגיעו לעולם החל מתחילת שנות השמונים. ילדים אלה נקראים כך על שום צבע האינדיגו שבו הבחינה טאפ בהילות שסביב ילדים אלה.


לילדים אלה תכונות ייחודיות כחוש אמת וצדק מפותח, אמת פנימית חזקה ורצון לפעול בתיאום עמה, חוסר מוכנות לקבל מרות ולפעול בתוך מסגרות, ועוד. עם השנים, התגלו יותר ויותר ילדים המאובחנים על פי התפישה המערבית הרווחת כבעלי ליקויי למידה או הפרעות קשב וריכוז ברמות גבוהות. כך, בעשורים האחרונים מטופלים ילדים רבים באמצעות ריטלין ותרופות דומות לטיפול בליקויי הלמידה ובהפרעות הקשב והריכוז, ובתוכם אחוז גבוה של ילדי אינדיגו. חשוב מאוד לדעת, כי ילדים אלה רגישים במיוחד לתרופות, וכי בעקבות השימוש בהן – לעתים קרובות הם מאבדים קשר עם עצמם ועם התכונות הייחודיות להם שהוזכרו קודם. בנוסף, עקב רגישותם הרבה, גופם של ילדי האינדיגו אף הוא רגיש ביותר, והשפעת תרופות כגון ריטלין עלולה אף להיות הרסנית בעבורם. במצבים כאלה, כאשר הם מאבדים קשר עם העצמי הפנימי שלהם, עם תחושת המשמעות ועם תחושת השליחות שלהם, וכך גם עם האינטואיציה החזקה המובילה אותם – אזי הם עלולים לפנות להתנהגויות ולמחשבות של הרס עצמי, ולפתח תסמינים כדיכאון והתפרצויות זעם.


על כן, הדרך הטובה ביותר לסייע לילדי אינדיגו עם הקשיים שבהם הם נתקלים, ובעיקר בטיפול בהפרעות הקשב והריכוז, היא באמצעות שיטות טיפול הוליסטיות, ובעיקר שיטות המשלבות בין טיפול רגשי וגופני, כדוגמת הקינסיולוגיה. והדבר נכון גם באשר ללקויות למידה. הקינסיולוגיה מתמודדת עם שורש הקשיים באמצעים שאינם קוגניטיביים, ועל כן היא מתאימה במיוחד לילדי האינדיגו. טיפול מסוג זה אינו מתעמת עם הילד או גורם לו להרגיש שהוא "לא בסדר", ואינו מערער את תחושת העצמי שלו; נהפוך הוא, הטיפול הקינסיולוגי מאפשר לילד להכיר בערך עצמו ולהפוך את תכונותיו הטבעיות – למשאבים. כך, במשך התהליך חוזר הילד לפעול מתוך הבנה, ומתוך תחושת מטרה ומשמעות. הללו מחזקות אותו כראוי וכמוערך ומעצימות אותו, ובנוסף – מקנות לו כלים להתמודדות עם מסגרות ועם דרישות העולם החיצון, באופן הנכון לו ביותר, ומבלי לאבד את הקשר עם עצמו.


קרא בהרחבה על הפרעות קש


The Indigo Children aren awakening ...

http://www.dailymotion.com/video/xixel3_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%92%D7%95-%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%9E%D7%94-indigo-child-are-awakening_techhttps://www.youtube.com/watch?v=D35y5YlHgaE


Jongetje aan het woord

https://www.youtube.com/watch?v=BN0FJtE79GM


Radio interview

https://www.youtube.com/watch?v=-CgZioOdjc0


Intermezzo with Arik, Alma Deutscher, 3 Jan 2014

https://www.youtube.com/watch?v=KPMiYi8btjk#t=370


Alle menschen werden Brüder

https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg&index=25&list=RDKPMiYi8btjk